Angst

Iedereen is wel eens bang of angstig

Dit is een normale reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Maar angst kan ook van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn om alleen gelaten te worden of iets niet goed te doen.

Bent u zelf regelmatig zeer angstig?

Als uw angst irreëel is en flinke beperkingen geeft, die het leven sterk ontregelen, kan er sprake zijn van een angststoornis. Het gaat hierbij om serieuze klachten, die niets met aanstellerij te maken hebben.

Wilt u weten of uw angstklachten richting angststoornis gaan?

Via de angsttest kunt u nagaan hoe groot uw kennis is van angstklachten. Ook hebben wij een test om te kijken hoe angstig u bent. Dit is zeker geen diagnose. Onze medewerkers van de telefonische hulpdienst kunnen u ook meer inzicht, informatie en advies geven over de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen. Dit alles aan de hand van uw persoonlijke situatie en eigen wensen.
U kunt bellen of een  mail sturen.